Regulamin Sali Zabaw JEŻYK

1) Sala Zabaw JEŻYK jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 11 lat.
2) Opłata godzinna za zabawę jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę wg cennika.
3) Dzieci przebywające na terenie JEŻYKA nie mogą mieć przy sobie przedmiotów, które mogą być niebezpieczne podczas zabawy (okulary, łańcuszki, biżuteria).
4) Dzieci mogą wejść na teren sali zabaw i z niej wyjść tylko pod opieką rodzica lub opiekuna (osoby dorosłej).
5) Dziecko przebywające w sali zabaw pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna.
6) Sala Zabaw JEŻYK nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na terenie sali.
7) Pracownik Sali Zabaw JEŻYK może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
8) Na sali zabaw dzieci przebywają w skarpetkach lub rajtuzach.
9) Dorośli wchodzą na salę w skarpetkach lub w ochraniaczach na buty.
10) Ze względów higienicznych zabrania się przebywania boso na Sali Zabaw !
11) Na terenie sali zabaw można spożywać posiłki tylko w strefie do tego przeznaczonej (kawiarenka i salki urodzinowe).
12) Sala Zabaw JEŻYK nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.
13) Za ewentualne zniszczenia w sali zabaw odpowiada opiekun.
14) Na sali zabaw nie mogą przebywać osoby będące nosicielami chorób zakaźnych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych.
15) W Sali Zabaw JEŻYK zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów i wprowadzania zwierząt.
16) Podczas zabawy na Sali Zabaw JEŻYK NIE WOLNO:
• popychać innych dzieci
• wspinać się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej
• wchodzić pod prąd na zjeżdżalnię
• wchodzić za konstrukcję
• wynosić piłeczek z basenu
• wnosić jedzenia i napojów do strefy zabaw
• biegać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (kawiarnia, toalety, szatnia, salki urodzinowe)
• niszczyć konstrukcji, zabawek i wyposażenia sali
17) W przypaku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie pracownikowi Sali Zabaw JEŻYK.
18) Wykupienie biletu bądź wprowadzenie dziecka na teren sali zabaw przed dokonaniem płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i
ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY W „JEŻYKU”

<

Sala Zabaw dla dzieci Jeżyk ul. A. Struga 13/21 95-100 Zgierz

Copyright by www.salajezyk.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.